Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland organiseerde vrijdagavond 18 maart een interessante kaderavond met als thema: ‘Het Friese paard als dressuurpaard’. De avond vond plaats op de prachtige locatie van Academy Bartels in Hooge Mierde. Zo’n 150 belangstellenden, zowel fokkers als gebruikers, waren te gast. Er werden interessante discussies gevoerd onder leiding van Mirella van Leeuwen, bestuurslid van de organiserende fokverenging.

Het panel bestond uit Peter Spahn, Tineke Bartels, Frenk Jespers en Anton Schut. Frenk Jespers maakte dit jaar zijn debuut als lid van de Hengstenkeuringsjury bij het KFPS. Hij was voorheen met name bekend in de KWPN-wereld als fokker en dressuurtrainer en maakte jarenlang deel uit van de Hengstenkeuringscommissie bij het KWPN.

Frenk Jespers merkt op dat er nogal wat verschil  zit in de functionaliteit van bewegen tussen een Fries en KWPN’er. ‘Een Fries paard is meer duwend in beweging, en dat komt met name vanuit de lendenen, waar een gemiddelde KWPN’er meer draagt in zijn beweging.’

Selectie
Vanuit het publiek kwam de opmerking dat het vaak moeilijk te bepalen is hoe goed een paard is als het nog jong is. Het is een keuringsgericht wereldje; moeten we binnen het KFPS niet anders gaan selecteren, zoals bijvoorbeeld longeren op de Hengstenkeuring? Frenk Jespers:  ‘lk ben persoonlijk erg voor om dit in te voeren. Je ziet dan twee keer hetzelfde paard, maar op een andere manier. Voor het publiek lijkt het mij ook erg interessant, ze zijn zo beter te beoordelen.’ Het publiek maakt daarop ook de opmerking dat het goed beoordelen van het los galopperen in de kooi bijna onmogelijk is. Als laatste wordt gevraagd wat zwaarder weegt: het voorrijden of het beoordelen in de kooi. Frenk Jespers vindt het rijden erg belangrijk, omdat zo de functionaliteit goed te beoordelen is. Dit kun je in de kooi wel inschatten, maar je kunt er ook ver naast zitten. Ook kwam de opmerking  uit de zaal of er een splitsing moet komen in een tuig paard en rijpaardrichting. De gezamenlijke mening was dat  dit niet nodig is.

Fries als dressuurpaard?
Het was een interactieve en leerzame avond, waar interessante discussiepunten besproken zijn. Dressuur rijden met een Fries paard is goed mogelijk, het is wel belangrijk dat  je de beperkingen goed erkent. Net als bij andere rassen zijn er verschillen in kwaliteit en bewerkbaarheid. In de toekomst moet er misschien anders geselecteerd worden om meer en sneller vooruitgang te boeken, maar laten we vooral het ras en het fijne karakter behouden.

Bron: Phryso