Dubbele overwinning

Posted by on ma 7 in Items | 0 comments

Juliette van der Werff debuteerde direct met twee overwinningen in het Z2 te Hulten. Zalome, 9 jarige Holsteiner merrie, liet zich erg fijn rijden. De hoogtepunten van de proef waren de uitgestrekte gangen (extra) en de galop changementen. Juliette had zelf nog niet eerder Z2 gereden, maar dat bleek totaal geen probleem te zijn om optimaal te kunnen scoren.

Read More

© Copyright Dressuurstal Jespers

Posted by on zo 29 in Items |

© Copyright Dressuurstal Jespers 2013. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (Dressuurstal Jespers.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Dressuurstal Jespers of zijn gelicenceerd aan Dressuurstal Jespers. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Dressuurstal Jespers of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Dressuurstal Jespers”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. Dressuurstal Jespers voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden...

Read More